Motorbåtar

Stockholms skärgård är fylld med snabba motorbåtar. Vi som driver verksamheter i branschen måste uppfylla Sjöfartsverkets reglemente när vi skickar ut våra gäster på sjön. Därför väljer vi att samarbeta med båtar som uppfyller de krav som ställs från Sjöfartsverkets sida. Utöver detta säkerställer vi att det finns försäkringar som täcker alla former av ersättningar – i det fall att olyckan skulle vara framme.

Kommersiella RIB-båtar har funnits i Stockholms Skärgård i snart 15 år och med tanke på det stora antalet gäster som åkt RIB-båt, är olyckstillbuden få. Tyvärr har det hänt en hel del otäcka saker med privata båtar och det spiller ju delvis över lite på oss. Återigen har kraven på säkerheten från Sjöfartsverket ständigt ökat – vilket vi naturligtvis välkomnar!

Detsamma gäller naturligtvis vattenskotrar. Vi medverkar aldrig till att sällskap kör runt i skärgården utan en ledarskoter med professionell ledare. Nykterhet är en dygd på dessa roliga men – i händerna på okoncentrerade förare – farliga leksaker!