Konferens i Kastellet

Den tretungade örlogsflaggan har hissats på Kastellholmen sedan 1660-talet och kanske ännu tidigare. Under slutet av 1660-talet byggdes ett litet åttkantigt kastell med flaggstång på taket. Härifrån hälsades passerande fartyg med flagg- och kanonsalut. Kastellet kom senare att användas som krutkällare, förråd och ammunitionsfabrik, men flaggningen från dess tak fortsatte. En lördag i juni 1845 flög kastellet i luften efter ett misslyckat experiment med ammunition i ammunitionsfabriken. Smällen hördes långväga. I dess ställe byggdes ett nytt kastell i nygotisk stil efter ritningar av C Meijer. Detta nyinvigdes 1848.

Flottan lämnade Skeppsholmen och kastellet 1990. I och med det halades örlogsflaggan för gott, trodde man. Protesterna från allmänheten över den brutna månghundraåriga traditionen blev så stora att flaggan efter bara några veckor återigen vajade från kastellet.

Efter det att Sjöofficerssällskapet nyligen flyttade ut ur Långa Raden på Skeppsholmen och hamnade i Kastellet, kan man konferera i det gamla Kastellet.

I Kajutan, i Kastellets övervåning, finns plats för 16 personer kring det runda bordet där alla får en fantastisk utsikt över Stockholm. Om så önskas kan här även avnjutas en exklusiv middag kring det runda bordet. Två stora terrasser inbjuder till trevliga pauser. Ljusstark dataprojektor och trådlöst internet finns i bägge flyglarna samt i föreläsningsrummet.

Gunrummet i våningen under består av sju rum i fil. I det cirkelformade föreläsningsrummet ryms cirka 30 personer. Var och en av de två flyglarna har tre rum och bekväma klubbrumsmöbler, idealiskt för två arbetsgrupper eller en större grupp.