Segling

"Segling är den gemensamma benämningen på olika sätt att genom vindens tryck framdriva en farkost eller färdas från en punkt till en annan, samt sker medelst anbringandet av vindens tryck antingen mot av master uppburna segel å farkost i vatten (segling med fartyg) eller på is (isjaktsegling), medelst vindtryck mot segel, som uppbäras av den seglande i egen person (skridskosegling, segling på skidor o.d.) eller medelst vindens tryck mot en i luften fritt svävande ballong (luftsegling). Ordet segla används även korrekt då man färdas med maskindrivet fartyg" (Ur Wikipedia)

För kappseglaren innebär segling adrenalinstinna och tuffa matcher i ur och skur. Andra förknippar segling med avkoppling, obruten horisont och labra brisar – allt med en molnfri himmel och sol därtill. Segling kan också vara en närmast filosofisk upplevelse. Att med endast vindens hjälp, ljudlöst glida fram genom skärgårdens yttre radband av kobbar och skär, och se säl och havsörn i sin naturliga miljö, skapar outplånliga spår på upplevelsekontot.

Oavsett vilken typ av segling Ni föredrar, så har vi möjlighet att förse er med det mesta. Det är möjligen vädret som vi inte riktigt kan styra över; men det har vi kläder ombord för att möta!

Från regatta med Optimistjollar, över fleetrace med 50-fotare till matchrace med hypersnabba 60-fotstrimaraner. Vi har genom åren fått vara med och arrangera det mesta när det gäller segling och väntar på att få anta ytterligare utmaningar!

Välkomna!