Konferenssegling

Låt hela företaget/kundträffen genomföra en regatta som avbrott eller avslutning på konferensen!

Seglingens gruppdynamiska utvecklingsmöj-ligheter är sedan länge kända. Genom att anpassa ledarskaps- och/eller teamutveckling till segling kan man uppnå en verklighetsanknuten problemlösning i och mellan grupperingar inom företaget och därigenom sammansvetsa organi-sationen. Som ”Vi”-skapare är Regattasegling en av de mest effektiva, och samtidigt njutbara, verktyg som finns genom dess kombination av tävling, naturupplevelser och samkväm.

Genom att i god tid informera deltagarna om evenemanget, skapar man dessutom ett ytter-ligare mervärde i att redan då dela upp personalen i besättningar. Varje besättning (grupp) kan då förkovra sig i uppgiften och därigenom, på lek, skapa en förväntansfull stämning på företaget som ytterligare bidrar till att sammansvetsa personalen. Inga förkunskaper krävs – skeppare finns med på alla båtarna för att övervaka navigationen och leda seglingen där det behövs.

Vi kör med riktig kappseglingsstart och målgång och seglar enligt LYS, ett handikappssystem som gör att alla båtar som deltar seglar på samma villkor oavsett storlek. På omräknad tid i förhållande till LYS-talet koras sedan en vinnare! Ofta kör vi två till tre heat och vinnare blir då den besättning/båt som har den bästa sammanlagda placeringen.Som avslutning har vi "Aftersail" med prisutdelning på bryggan och därefter går Regattamiddagen av stapeln!